เที่ยวชมความงามมรดกโลกประเทศญี่ปุ่น

ภูเขาไฟฟูจิ

ภูเขาไฟฟูจิถือเป็นสัญลักษณ์คู่กับประเทศญี่ปุ่น เมื่อใครนึกถึงญี่ปุ่นก็ต้องนึกถึงภูเขาไฟฟูจิ ฟูจิถือเป็นความภาคภูมิใจของคนญี่ปุ่น เพราะมีคุณค่าทางทั้งด้านจิตใจและวัฒนธรรม วิวทิวทัศน์สวยงาม และธรรมชาติก็อุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังได้จดทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่ 3 สาเหตุที่ทำให้ภูเขาไฟฟูจิได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเพราะ รูปแบบภูเขาไฟฟุจิและกิจกรรมต่อเนื่องเป็นแรงบันดาลใจจนกลายเป็นวิถีปฏิบัติทางศาสนาที่เชื่อมโยงผู้คนที่นับถือศาสนาชินโต และธรรมชาติเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ ภูเขาไฟฟุจิยังเป็นแรงบันดาลใจต่อศิลปินในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 ในการผลิตภาพเขียนที่มีลักษณะทางวัฒนธรรม ซึ่งทำให้ภูเขาไฟลูกนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ

ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ ตั้งอยู่ที่เขตปกครองฮิโรชิมา เมืองคัทศึไคชิ บรเกาะมิยาจิม่า เป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโต ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลก ถูกสร้างขึ้นมาในช่วงกลางศตวรรษที่ 16 และได้มีการสืบต่อการออกแบบต่อในช่วงศตวรรษที่ 12 ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ มีลักษณะคล้ายแพ สามารถลอยน้ำได้ เมื่อสมัยสงครมศาลเจ้าอิสึคุชิมะเคยถูกทำลายไปหลายครั้ง แต่ตึกแรกของศาลเจ้าอิสึคุมะไม่ได้ถูกทำลายไปด้วยจึงยังอยู่มาจนถึงทุกวันนี้

วัดไดโกจิ

วัดไดโกจิ เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของศาสนาพุทธในประเทศญี่ปุ่น และยังได้รับการขึ้นชื่อเป็นหนึ่งในมรกดโลกอีกด้วย โดยวัดไดโกจิจะเป็นวัดที่กินพื้นที่ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเกียวโต

วัดไดโกจิ มีอาคารที่สวยงามและน่าสนใจอยู่มากมาย โดยจะสวยงามเป็นพิเศษในช่วงที่ดอกซากุระบาน จุดสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาชมก็คือ อาคารเบนเทนโดะ ที่อยู่ติดกับสระน้ำที่ด้านหลังของพื้นที่นี้ ซึ่งจะสวยงามมากในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี และยังมีทางเดินที่สามารถใช้ปีนภูเขาขึ้นไปเดินเล่นท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม ด้านบนจะยังมีศาลาไม้ขนาดใหญ่ พร้อมกับวิวที่จะเห็นพื้นที่โล่งกว้างใหญ่ ถ้าอากาศสดใส ท้องฟ้าโปร่ง จะสามารถมองเห็นเมืองโอซาก้าได้เลย