พิพิธภัณฑ์สุสานฮ่องเต้ หนานเย่ว

Cr. en.wikipedia.org

           พิพิธภัณฑ์สุสานฮ่องเต้ หนานเย่ว เป็นสุสานในยุคของราชวงศ์ฮั่นตะวันตกที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุด ในกวางเจาและเป็นหนึ่งใน 80 พิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของโลก ซึ่งด้านในจะประกอบไปด้วยห้องจัดนิทรรศการ 10 ห้อง สุสานที่จัดแสดงเป็นของเส้าเหมย แห่งหนานเย่ว ซึ่งเป็นฮ่องเต้องค์ที่สองแห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันตก ในช่วงเวลา 206 ปี ก่อนคริสตกาล ตัวสุสานประกอบด้วยหินขนาดใหญ่ 750 ก้อนที่ตกแต่งด้วยจิตรกรรมฝาผนัง และเครื่องมือ เครื่องใช้ สืบทอดทางวัฒนธรรม อาทิ เครื่องทองเหลือง และเครื่องปั้นดินเผา ในลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมเย่วของจีนทางใต้ จุดเด่นของอนุสรณ์ คือ เสื้อผ้าไหมหยก ซึ่งทำด้วยหยกกว่า 2291 ชิ้น แต่ละชิ้นจะร้อยโยงกันด้วยทอง เงิน และ ทองแดง เครื่องแต่งกายเช่นนี้ มีเพียงชนิดเดียวเท่านั้นในโลกนี้ ซึ่งเป็นสิ่งแสดงถึงวัฒนธรรมหนานเย่ว์