เที่ยว ชม ช้อปเพลินที่เมืองโตเกียว

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวชมเมืองโตเกียว หรือ เอโดะ เป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น จัดได้ว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดในโลก มีประชากรอาศัยอยู่ราว 35,237,000 คน ซึ่งมีประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวงประมาณ 12 ล้านคน ถือเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คำว่า “ โตเกียว ” หมายถึง นครหลวงพระอาทิตย์ โดยเมืองแห่งนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายอาทิเช่น

ภูเขาไฟฟูจิ

ภูเขาไฟฟูจิ เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นภูเขาที่สวยที่สุดในโลก มีความสูง 3,779 เมตร รอบๆภูเขาไฟฟูจิ เป็นในช่วงเดือนกรกฏาคม – สิงหาคม เป็นช่วงเปิดภูเขาไฟฟูจิอย่างเป็นทางการ โดยการเดินทางไปถึงยอดเขาต้องใช้เวลาเดินทางกว่า 6 ชั่วโมง

โตเกียวดิสนีย์แลนด์

โตเกียวดิสนีย์แลนด์ มีขนาดพื้นที่ 456,000 ตารางเมตร โตเกียวดิสนีย์แลนด์เป็นสวนสนุกของดิสนีย์แห่งแรกที่สร้างขึ้น โดยมีลักษณคล้ายคลึงกับดิสนีย์แลนด์ที่แคลิฟอร์เนีย สวนสนุกแห่งนี้เป็นสวนสนุกในฝันของใครหลายคนเลยก็ว่าได้ ภายในสวนสนุกมีการเนรมิตห้เปรียบเสมือนโลนิยาย โดยธีมของสวนสนุกจะเปลี่ยนตามฤดูกาลต่างๆ

เวิร์ลด์บาซาร์ เป็นโซนแรกมีการจำลองเมืองในยุคทศวรรษที่ 20 ประกอบได้ด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย

วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซ็นโซจิ

เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโตเกียว ถูกสร้างเมื่อประมาณปี ค.ศ.645 ผู้ที่มาที่นี้ส่วนใหญ่เมื่อมาถึงจะต้องมาตีระฆัง 108 ครั้ง เพื่อเป็นการปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากตัวเอง

โอไดบะ

โอไดบะ (Odaiba) เป็นเกาะรวมศูนย์กลางความบันเทิง ของเมืองโตเกียว เมืองหลวงในปัจจุบันของญี่ปุ่น โอไดบะ เป็นเกาะที่มนุษย์สร้างขึ้นเอง โดยการนำ ดิน ทราย มาถม ทะเล ให้เกิดขึ้นเป็น เกาะขึ้นมา

สะพานสายรุ้ง (Rainbow Bridge) เป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองโตเกียว และเกาะโอไดบะ สะพานนี้เป็นเครื่องหมายของเกาะโอไดบะ

พาเลตทาวน์ (Palatte Town) เป็นศูนย์รวมห้างสรรพสินค้า แลสถานที่บันเทิงต่างๆ มากมาย

โตเกียวสกายทรี

โตเกียวสกายทรี เป็นหอกระจายคลื่นตั้งอยู่ที่เขตซุมิดะ กรุงโตเกียว เป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นและเป็นหอคอยที่สูงที่สุดของโลก มีความสูง 634 เมตร

โตเกียวทาวเวอร์

โตเกียวทาวเวอร์ อยู่เคียงคู่เมืองโตเกียวมากว่า 60 ปี เป็นหอคอนสื่อสารขนาดใหญ่ คอยส่งสัญญาณคลื่นวิทยุโทรทัศน์ต่างๆ และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุงโตเกียว โดยโตเกียวทาวเวอร์มีความสูง 332.6 เมตร รองลงมาจาก โตเกียวสกายทรี

เรียบเรียงโดย : แป้งโก๊ะ

TKONE GLOBAL แนะนำทัวร์ญี่ปุ่น